Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.

Kdo je správce?

Správce osobních údajů na webu https://mojesika.cz/ je společnost Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, IČ: 49437151, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12073 (dále jen Správce).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu použijte prosím e-mail: soutez@stavtehlavou.cz

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě registrace do soutěže, registrace na web a přihlášení k odběru obchodních sdělení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

V případě registrace do soutěže zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailová adresa

 • Jméno a příjmení

 • Adresa

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro registraci do soutěže a následné kontaktování ohledně vyhodnocení soutěže. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po soutěže, nejdéle 1 rok od vaší registrace, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

V případě přihlášení k odběru obchodních sdělení zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailovou adresu

 • Jméno a příjmení

Tento osobní údaj zpracováváme za účelem odesílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení. Zadané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let.

Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům.

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:

 • E-mailingový nástroj

 • Administrátor webu

 • Reklamní agentura

Jaká jsou vaše práva?

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.