Stěny

 • Zdicí malty
 • Exteriérové omítky
 • Interiérové omítky

Před stavbou domu bychom si měli ujasnit, ze kterého materiálu a proč budeme stavět zdi. Není to až tak otázka nákladů na stavbu, hrubá stavba činí zhruba desetinu ceny kompletního domu. Je ovšem základem jeho kvalit. S výběrem zdiva souvisí i výběr zdicí malty a interiérové omítky a v neposlední řadě i fasády. O fasádách se však dozvíte více v samostatné kapitole Fasáda

Zdicí malty můžeme rozdělit dle následujících kritérií:

Zdicí malty dle pojiva

 • Vápenné malty – pro běžné zdění
 • Vápenocementové malty – s požadavkem na vyšší pevnost
 • Cementové malty - s požadavkem na vyšší pevnost
 • Speciální malty

Zdicí malty dle typu zdiva

Zdicí malty dle použití ve stavbě

 • Obvodové zdi
 • Nosné zdi
 • Výplňové zdi
 • Příčky

Druhy zdiva a jeho výhody:

Cihelné bloky:

 • Větší rozměr – časově efektivnější
 • Dobré tepelně izolační vlastnosti
 • Dobrá akustika a schopnost akumulace

Broušené cihly:

 • Vysoká přesnost rozměrů
 • Tenké spáry
 • Vrstva malty min. 1 mm

Lícovky:

 • Bez nutnosti omítání
 • Odolná povětrnostním vlivům
 • Pevné, stálobarevné

Tvárnice:

 • Nízká hmotnost
 • Dobrá tepelná i zvuková izolace
 • Stejný tvar  tvárnic – vrstva malty max. 2mm

EXTERIÉROVÉ OMÍTKY

Tato povrchové vrstva chrání fasádu před vnějšími vlivy a mechanickým poškozením. Je také nejvíce vidět.

Finální vrstva fasád:

Systémy k ochraně fasád:

INTERIÉROVÉ OMÍTKY

Vnitřní omítky a štuky náleží do kategorie úpravy povrchů, což by mohlo znamenat, že jde pouze o jakousi kosmetickou úpravu domu či bytu. Není tomu tak, kromě svojí estetické funkce přispívají ke zpevnění a ochraně konstrukce a také zateplení a zlepšení akumulačních schopností interiéru. Výběr interiérové omítky záleží také na stavu zdiva a použité zdicí maltě.

Klasická skladba na zdivo (2 vrstvá):

 1. Cementový postřik (špric), kotevní nátěr
 2. Jádrová omítka (hrubá malta) – ruční nebo strojní aplikace
 3. Štuk (fajnová omítka) 
  1. Vápenocementový - ruční nebo strojní aplikace
  2. Sádrová stěrka

Další typy interiérových omítek:

Finální vrstva stěn:

Trend dnešní doby je jednovrstvé a tenkovrstvé omítání, dále uvádíme výhody a nevýhody jednovrstvých omítek.

Vápenocementová omítka:

Výhody:

 • Vhodná i do vlhkých prostor a exteriéru
 • Pro všechny typy podkladů
 • Jednoduchá zpracovatelnost
 • Ruční i strojní aplikace
 • Vodná do prostor s vyšším mechanickým opotřebením

Nevýhody:

 • Sklony k praskání
 • Větší zrnitost než sádra – není tak hladký povrch

Sádrová omítka:

Výhody:

 • Přírodní ekologický materiál
 • Nezadržuje prach
 • Prodyšnost
 • Schopnost absorbovat vlhkost a uvolňovat ji do prostoru

Nevýhody:

 • Nelze použít do prostor se zvýšenou vlhkostí a exteriéru
 • Pro aplikaci je nutné mít zkušenosti
 • Vyšší cena

Podívejte se na našich webových stránkách také na:

 

Máte dotaz?

Napište nám na info@mojesika.cz