Spodní stavba

HYDROIZOLACE

 • Základů
 • Suterénů
 • Sklepů

Spodní stavby, tj. základy, suterény a sklepy jsou části domu, u nichž je dobré zaměřit se na ochranu proti vlhkosti. U novostavby je řešením instalace kvalitní hydroizolace, která konstrukci ochrání proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, ale i proti radonu. U rekonstrukce starších domů, je pro obnovu hydroizolace zapotřebí dalších opatření.

Prostory spodních staveb jsou tvořené základovou deskou, stěnami a stropní deskou a jsou částečně nebo zcela vystaveny působení těchto vlivů prostředí:

 • Tlak vody
 • Agresivní podzemní voda s obsahem chemikálií
 • Statické síly (statický tlak, vztlaková síla, sedání apod.)
 • Dynamické síly 
 • Střídání teplot
 • Plyny obsažené v půdě
 • Agresivní biologické vlivy (kořeny rostlin, houby, bakterie)

Je proto nutné konstrukci před těmito vlivy ochránit a pozitivně tak ovlivnit tak její vodotěsnost a životnost.

1. Koncepce hydroizolace:
 • Integrovaný hydroizolační systém – integrace speciálních přísad přímo do betonu, tzv. bílá vana

 

 • Hydroizolační systém na vnější straně – pro nové konstrukce, ochrana konstrukce z vnější strany
2. Technologie hydroizolace

Výhody hydroizolačních stěrek a malt:

 • Nákladově velmi efektivní
 • Snadná a rychlá aplikace

Výhody bílé vany a vodonepropustného betonu:

 • Nákladově velmi efektivní
 • Nepožadována žádná ochrana stěn
 • Snadná a rychlá konstrukce
 • Vysoká životnost

Výhody bitumenových nátěrů:

 • Elastické i při nízkých teplotách
 • Aplikovatelné na suché nebo lehce vlhké podklady
 • Překlenuje trhliny

 

Výhody hydroizolace asfaltovými pásy:

 • Dlouhodobá životnost 
 • Poměr kvalita x cena dle výběru zákazníka 
 • Odolné proti mechanickému poškození 
 • Odolné proti požáru 

  Podívejte se na našich webových stránkách také na:

 • Rady a tipy - zajímavé články s uvedením konkrétního použití produktů
 • Reference - použitá řešení v praxi s uvedením konkrétního použití produktů

   

VIDEO:

Hydroizolace spodních staveb – KVK

Ke stažení

Máte dotaz?

Napište nám na info@mojesika.cz