Sanace vlhkého zdiva

 • injektáže
 • sanační omítky

Puchýřování nátěrů, plísně, rozkládající se dřevo, zatuchlý zápach - to jistě není příjemné prostředí pro bydlení. Příčinou je vzlínající vlhkost ve zdivu, která může ovlivňovat nejen lidské zdraví díky tvorbě plísní, ale i životnost stavby. Abychom zamezili zhoršování stavu, je nutné provést sanaci vlhkého zdiva. 

Metody sanace vlhkého zdiva:

 1. Přímé metody sanace
  • mechanické - vkládané hydroizolace do proříznuté spáry nebo do probouraných otvorů, zatloukané profilované nerezové plechy
  • chemické - infúzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky
  • elektroosmotické - instalace aktivní elektroosmózy
  • vzduchoizolační - vzduchoizolační systémy
  • doplňkové - hydroizolační vrstvy, vnější nátěry a nástřiky
 2. Nepřímé metody sanace
  • odvodnění okolí stavby pomocí drenáží a terénních úprav
  • přirozené i nucené větrání místností
  • jímání vlhkosti z vnitřního vzduchu pomocí sušících přístrojů
  • sanační omítkové systémy 

Máme pro vás řešení zastoupené v obou skupinách výše uvedených metod, injektáž i sanační omítky – vše jako systémové řešení sanace vlhkého zdiva

 1. Sanační omítkový systém SikaMur®
 2. Sanační systémy KVK

Výhody sanačních systémů Sika a KVK:

 • Řešení pro každý typ stavební konstrukce
 • Komplexní systémové řešení
 • Rychlý proces vysoušení - efektivní
 • Produkty pro ruční i strojní aplikaci

Videa

Sanace vlhkého zdiva: