Sanace a opravy betonu

V občanské výstavbě se vyskytuje hodně konstrukcí vytvořených z betonu. Příkladem jsou schody, opěrné zdi, betonové ploty nebo balkony.

Vady a poškození betonu mohou způsobovat:

 • Mechanické vlivy – náraz, přetížení, sedání, vibrace…
 • Chemické vlivy – soli, reakce kameniva, měkká voda, sírany, výkvěty…
 • Fyzikální vlivy – mrazové cykly, tepelné cykly, krystalizace solí, smršťování, opotřebení, eroze…

Konstrukce může být vystavena:

 • Běžným povětrnostním podmínkám – panelové stavby, opěrné zdi, betonové ploty, schody…
 • Dynamickému zatížení – mostní stavby, parkovací domy
 • Trvale zatížena vodou – bazény, nádrže, mostní pilíře…
 • Chemickému zatížení – nádrže ČOV, konstrukce v chemických, potravinářských provozech, farmacii…

Dle ČSN EN 1504 dělíme výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu na:

 • Opravy se statickou funkcí – třída R3, R4. Betonové konstrukce, které vyžadují materiály se statickou funkcí jsou např. balkonové stěny, balkonové desky, opěrné zdi nebo schody.
 • Opravy bez statické funkce – třída R1, R2

Jak zjistit, zda je výrobek vhodný pro opravu se statickou funkcí? To nám udává číselné označení třídy R, které musí být uvedeno na obalu, a to na štítku označení CE.

CE 1

 

Společnost Sika dodává veškeré výrobky potřebné k technicky dokonalé ochraně a opravám betonu, plně v souladu se Zásadami a Metodami stanovenými normami ČSN EN 1504. Patří sem systémy na opravu poškození a vad v betonu včetně oprav škod způsobených korozí ocelové výztuže.

Výrobky a systémy Sika jsou dostupné pro konkrétní typy konstrukcí i pro celkové opravy betonu za všech klimatických podmínek a vlivů okolního prostředí. Podrobnější informace naleznete v podrobném prospektu Sanace betonu.

Pokud chcete vědět více o produktech pro sanaci a ochranu a zesilování dopravních a průmyslových staveb, informace naleznete zde.

Občanská výstavba

Produkty vhodné pro opravy betonových konstrukcí:

 1. Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect – spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi. Lze aplikovat štětcem nebo strojně metodou mokrého stříkání. Má vynikající přilnavost na beton a ocel, je odolný vůči vodě a penetraci chloridů.
 2. Sika MonoTop®-2002 Universal – hrubá reprofilační malta pro tloušťky vrstvy 5 – 50 mm, třída R4 dle ČSN EN 1504-3. Má vynikající zpracovatelnost, je tixotropní, vhodná pro svislé i podhledové konstrukce. Vyniká vysokou odolností vůči mrazu a posypovým solím a je možno aplikovat ručně nebo strojně a s velmi nízkým smrštěním.
 3. Sika MonoTop®-2003 Finish – jemná vyrovnávací malta, třída R2. Tloušťka jedné vrstvy může být až 5 mm, má vysokou odolnost vůči mrazu a posypovým solím, vhodné pro ruční nebo strojní aplikaci.

Ochrana betonových konstrukcí:

Pokud potřebujeme betonovou konstrukci ochránit před povětrnostními vlivy, UV zářením, mrazu a rozmrazovacím solím, můžeme použít ochranné nátěry. Pro zpevnění betonového povrchu, snížení nasákavosti a prašnosti, použijte hydrofobní impregnace.

A pro ochranu konstrukcí před vandalismem použijte systém Anti-graffiti, který vám zajistí trvalou ochranu ploch proti nástřiku graffiti a výlepem plakátů.

Podívejte se na našich webových stránkách také na:

 • Systémové skladby pro byty a rodinné domy
 • Rady a tipy - zajímavé články s uvedením konkrétního použití produktů
 • Reference - použitá řešení v praxi s uvedením konkrétního použití produktů

Mohlo by vás také zajímat:

Webinář Sanace železobetonových konstrukcí

Prospekt Opravy betonu - systémové skladby

Pracovní příručka oprav betonových konstrukcí

Máte dotaz?

Napište nám na info@mojesika.cz