Fasáda

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů budov. Tepelně-technické parametry zajišťuje vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu.


Pro vnější kontaktní zateplovací systém ETICS by měl být vždy zpracován prováděcí projekt, který definuje úpravu nebo případnou sanaci podkladní konstrukce, technologii ETICS, a to včetně tloušťky a materiálu tepelné izolace, typu omítky, způsobu a hustoty kotvení, v neposlední řadě také řešení všech konstrukčních detailů na fasádě.

Z hlediska dlouhodobé životnosti zateplovacího systému ETICS a jeho bezvadné funkce je třeba pamatovat na to, že jde o stavební výrobek složený z jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která je dodána v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele – tzv. sestava „kit“. Dodavatel má takový systém odzkoušený jako celek a deklaruje vlastnosti systému složeného s daných komponent. Je chybou provádět nebo nechat si montovat zateplení složené z komponent nakoupených zvlášť u různých dodavatelů.

Zateplovací systém ETICS se obecně skládá z následujících komponent:

 1. Lepidlo izolace ke zdivu
 2. Izolace
  1. deska z expandovaného polystyrenu
  2. deska z minerálních vláken
  3. další materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurátu
 3. Mechanická fixace izolace
  1. plastové talířové hmoždinky zatloukací
  2. plastové talířové hmoždinky šroubovací
 4. Lepidlo základní vrstvy – jedna vrstva
 5. Výztuž armovací tkaninou
 6. Penetrace
 7. Konečná povrchová úprava – rýhovaná nebo zatíraná omítka
  1. akrylátové omítky
  2. silikonové omítky
  3. silikátové omítky
  4. minerální omítky
  5. mozaikové omítky
 8. Fasádní barvy (bílé nebo barvené)
  1. Siloxanové
  2. Silikonové
  3. Akrylátové

Prostřednictvím značky KVK vám můžeme nabídnout 6 certifikovaných skladeb ETICS (mají Evropské technické posouzení ETA dle ETAG 004):

 1. KVK THERM® eps
 2. KVK THERM® mw
 3. KVK MINERÁL THERM® eps
 4. KVK MINERÁL THERM® mw
 5. KVK THERM FIX eps
 6. KVK THERM FIX mw
Izolantem je deska z pěnového polystyrénu
Izolantem je deska z pěnového polystyrénu
Izolantem je deska z minerální vlny
Izolantem je deska z minerální vlny

 

Skladba jednotlivých systémů:

 

Název  ETICS

KVK THERM eps

KVK THERM mw

KVK THERM fix eps

KVK THERM fix mw

KVK Minerál THERM eps

KVK Minerál THERM mw

1

Lepicí hmoty

0510 KVK Magnum Kleber

 

 

 

 

 

 

 

0550 KVK Multi Kleber Superflexibilní

0550 KVK Multi Kleber Superflexibilní

0510 KVK Magnum Kleber

 

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Special Kleber

0550 KVK Multi Kleber Superflexibilní

0550 KVK Multi Kleber Superflexibilní

 

 

2

Izolant

EPS dle EN 13163

minerální vlna MW dle EN 13162

EPS dle EN 13163

minerální vlna MW dle EN 13162

EPS dle EN 13163

minerální vlna MW dle EN 13162

 

Hmoždinky

viz. příslušné ETA

viz. příslušné ETA

viz. příslušné ETA

viz. příslušné ETA

viz. příslušné ETA

viz. příslušné ETA

3

Hmota základní vrstvy

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0520 KVK Super Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Special Kleber

0525 KVK Speciál Kleber

0525 KVK Speciál Kleber

 

Výztuž

dle systému

dle systému

dle systému

dle systému

 

 

4

Penetrace

1129 KVK Penetrace AS

1129 KVK Penetrace AS

1129 KVK Penetrace AS

1129 KVK Penetrace AS

1129 KVK Penetrace AS

1129 KVK Penetrace AS

5

Konečná povrchová úprava

KVK Akrylátová omítka zatíraná

(1121,1122 ) hlazená struktura

KVK Akrylátová omítka zatíraná

(1121,1122 ) hlazená struktura

KVK Akrylátová omítka zatíraná

(1121,1122 ) hlazená struktura

KVK Akrylátová omítka zatíraná

(1121,1122 ) hlazená struktura

název v ETA :  KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ

název v ETA :  KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ

obsahuje produkty:

obsahuje produkty:

KVK Akrylátová omítka rýhovaná

(1125, 1126) rýhovaná struktura

KVK Akrylátová omítka rýhovaná

(1125, 1126) rýhovaná struktura

KVK Akrylátová omítka rýhovaná

(1125, 1126) rýhovaná struktura

KVK Akrylátová omítka rýhovaná

(1125, 1126) rýhovaná struktura

0315 KVK Štuk vnější pro ETICS

0315 KVK Štuk vnější pro ETICS

0355 KVK Štuk  s bílým cementem pro ETICS

0355 KVK Štuk  s bílým cementem pro ETICS

KVK Silikonová omítka zatíraná

(1131,1132) hlazená struktura

KVK Silikonová omítka zatíraná

(1131,1132) hlazená struktura

KVK Silikonová omítka zatíraná

(1131,1132) hlazená struktura

KVK Silikonová omítka zatíraná

(1131,1132) hlazená struktura

název v ETA :  KVK BŘIZOLIT

název v ETA :  KVK BŘIZOLIT

obsahuje produkty:

obsahuje produkty:

KVK Silikonová omítka rýhovaná

(1135,1136, i 1137) rýhovaná struktura

KVK Silikonová omítka rýhovaná

(1135,1136, i 1137) rýhovaná struktura

KVK Silikonová omítka rýhovaná

(1135,1136, i 1137) rýhovaná struktura

KVK Silikonová omítka rýhovaná

(1135,1136, i 1137) rýhovaná struktura

0750 KVK Břizolit pro ETICS s šedým cementem

0750 KVK Břizolit pro ETICS s šedým cementem

0751 KVK Břizolit pro ETICS s bílým  cementem

0751 KVK Břizolit pro ETICS s bílým  cementem

KVK Silikon silikátová omítka barevná zatíraná

hlazená struktura

KVK Silikon silikátová omítka barevná zatíraná

hlazená struktura

KVK Silikon silikátová omítka barevná zatíraná

hlazená struktura

KVK Silikon silikátová omítka barevná zatíraná

hlazená struktura

0752 - 0758 KVK Břizolit pro ETICS se slídou -barva

0752 - 0758 KVK Břizolit pro ETICS se slídou -barva

0712,0713 KVK Rýhovaná omítka

0712,0713 KVK Rýhovaná omítka

KVK Silikon silikátová omítka barevná rýhovaná

rýhovaná struktura

KVK Silikon silikátová omítka barevná rýhovaná

rýhovaná struktura

KVK Silikon silikátová omítka barevná rýhovaná

rýhovaná struktura

KVK Silikon silikátová omítka barevná rýhovaná

rýhovaná struktura

0721, 0722, 0723 KVK Zatíraná omítka

0721, 0722, 0723 KVK Zatíraná omítka

0730 KVK Cementová fasádní stěrka bílá

vždy opatřit nátěrem KVK SILOXANOVÁ FASÁDNÍ BARVA

0730 KVK Cementová fasádní stěrka bílá

vždy opatřit nátěrem KVK SILOXANOVÁ FASÁDNÍ BARVA

6

Ochranný nátěr

 

 

 

 

1190-1191 KVK Siloxanová fasádní barva

nutné pouze pro 0730

1190-1191 KVK Siloxanová fasádní barva + ext

nutné pouze pro 0730

Výhody systému KVK THERM eps a mw:

 • Pastovité omítky - s prodlouženou odolností vůči mechům a řasám díky biocidům v kapslích...
 • Tradiční řešení zateplení budov
 • Řemeslníky prověřený systém s nejširším uplatněním
 • Osvědčení o kvalitativní třídě A

Výhody systému KVK THERM FIX eps a mw:

 • Bez kotvení hmoždinkami
 • Úspora času
 • Bez tepelných mostů
 • Finanční úspora

Výhody systému KVK Minerál THERM eps a mw:

 • Velmi vysoká životnost povrchové úpravy
 • Vysoká mechanická odolnost systému
 • Vhodné pro novostavby i rekonstrukce bytových domů
 • Díky vysokému pH odolávají minerální omítky plísním a jiným biologickým napadením

Jak vybrat tu správnou izolaci? Uvádíme souhrn výhod a nevýhod EPS a MW.

Expandovaný polystyren (EPS):

Výhody:

 • Nízká hmotnost
 • Jednoduchá zpracovatelnost
 • Nízká cena
 • Výborné tepelně izolační vlastnosti
 • Nenasákavý

Nevýhody:

 • Menší požární odolnost
 • Částečné snížení prodyšnosti

Minerální vlna (MW):

Výhody:

 • Vysoká zvuková izolace
 • Dobrá propustnost par – vhodné do difúzně otevřených staveb
 • Dobrá požární odolnost - nehořlavost

Nevýhody:

 • Vyšší hmotnost a měkká struktura
 • Větší spotřeba materiálu
 • Nasákavost

Ke stažení